Slik kan vi hjelpe

Barneverntjenesten har mange former for hjelp som kalles  hjelpetiltak. Når vi har undersøkt et barns situasjon, på bakgrunn av en melding, finner vi også ut hvilke hjelpetiltak som kan bidra til å bedre situasjonen for barnet og familien. Et hjelpetiltak iverksettes alltid i samarbeid med foreldrene. Vedtaket gjøres av barneverntjenesten og foreldrene må samtykke til tiltaket.

De vanligste hjelpetiltakene barneverntjenesten bruker er:

  • Veiledning til foreldre i hvordan de best gir omsorg og oppfølging til sitt barn.
  • Ansvarsgruppe hvor vi samarbeider med f.eks. skole, barnehage, BUP, PPT, familievernkontor og andre instanser, slik at vi i felleskap kan finne gode løsninger for barnet og familien.
  • Besøkshjem/avlastning hvor målet er at barnet skal ha flere voksne å støtte seg til, samtidig som foreldrene kan få et lite avbrekk.
  • Støttekontakt/fritidskontakt som tar med seg barnet til aktiviteter, og kan være en bra støtte for foreldre som ikke har kapasitet til å følge opp dette for sitt barn.
  • Foreldreveiledningsprogrammet ICDP for å bedre samspillet mellom foreldre og barn.
  • Foreldre-barn institusjon som kan observere samspillet mellom barn og foreldre, og veilede foreldrene i dette.
  • Fosterhjem som hjelpetiltak når foreldrene er i en slik situasjon at de i en periode ikke kan ta vare på barnet, for eksempel på grunn av sykdom eller behandlingsopphold.

Aktuell lovparagraf: Barnevernloven § 4-4

Adresse

O.T.Olsens vei 3A
8692 Hattfjelldal

Indre Helgeland barnevernvakt

Åpent alle hverdager fra kl 15.30 - 08.00. Døgnåpent i helg og helligdager.

Telefon:
99 28 53 00

Barneverntjenesten

Åpent fra kl 08.00 - 15.30

Telefon:
75 18 49 00

Postadresse

Hattfjelldal kommune
Sosialavdelingen
O.T.Olsens vei 3A
8692 Hattfjelldal

____________________________

Politi: 02800

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111