Bli besøkshjem

Besøkshjem er en familie som engasjeres av barneverntjenesten for å ta imot ett eller flere barn i helger og eventuelt ferier.

Hva er et besøkshjem?
Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men det handler oftest om at barnet skal få gode opplevelser i hverdagen. Det gir også slitne foreldre en mulighet for avlastning.

Hvem kan bli besøkshjem?
En forutsetning er at familien har en stabil livssituasjon og kan binde seg for minst ett år - og uten store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i familien. Ellers kreves det at familien har tid, overskudd og plass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barna trenger mest. Det er ikke nødvendig med noen spesiell utdannelse for å bli besøkshjem.

Politiattest
Besøksforeldre må framlegge politiattest.

Hvem er besøksbarna?
Besøksbarn kan ha en vanskelig situasjon hjemme, eller kan ha andre særlige behov.  Deres foreldre kan trenge avlastning for å få overskudd. Barna trenger gode voksenmodeller for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans,  mestringsopplevelser, glede og trygghet. Alderen på besøksbarna er fra 0 til 18 år.

Hvordan bli besøkshjem?
Ta kontakt med barnevernstjenesten

Adresse

O.T.Olsens vei 3A
8692 Hattfjelldal

Indre Helgeland barnevernvakt

Åpent alle hverdager fra kl 15.30 - 08.00. Døgnåpent i helg og helligdager.

Telefon:
99 28 53 00

Barneverntjenesten

Åpent fra kl 08.00 - 15.30

Telefon:
75 18 49 00

Postadresse

Hattfjelldal kommune
Sosialavdelingen
O.T.Olsens vei 3A
8692 Hattfjelldal

____________________________

Politi: 02800

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111