Bli fosterhjem

Kan du tenke deg til å bli fosterhjem?

Noen ganger er situasjonen slik at barn ikke kan bo hjemme hos sine foreldre, og det er nødvendig at andre ivaretar omsorgen for kortere eller lengre tid.
I slike situasjoner er det behov for beredskapshjem eller fosterhjem.

Fosterhjem Helgeland rekrutterer fosterhjem i vår region.

Når et barn ikke kan bo hjemme - fosterhjem

Fosterhjem Helgeland