Bli støttekontakt

Noen barn trenger en person som er forutsigbar, som representerer et fast holdepunkt, og som kan bidra til nye positive erfaringer. Støttekontakten/fritidskontakten bidrar til å gi støtte slik at de kan mestre ulike oppgaver og situasjoner bedre, gjennom f.eks samtaler, turer og ulike aktiviteter.

Hva er en støttekontakt/fritidskontakt?
En støttekontakt/fritidskontakt hjelper et annet menneske til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv gjennom samvær og aktiviteter over tid. Samværet med en støttekontakt/fritidskontakt gir en mer meningsfull fritid, noe å se fram til og gode minner å se tilbake på. Det at du blir støttekontakt/fritidskontakt kan hjelpe et annet menneske mer enn du aner, samtidig som du selv kan få mange positive opplevelser.

Mennesker som trenger støttekontakt/fritidskontakt er ulike og derfor er det ønskelig at også støttekontaktene er forskjellige.

Hvem kan bli støttekontakt?
Du må ha fylt 18 år, være pålitelig og bør kunne binde deg for minst ett år. Har du overskudd å gi av, er trygg på deg selv, har evne til samarbeid og kan sette grenser er dette gjerne noe for deg. Det er ønskelig at du har førerkort og disponerer bil.

Hvordan blir du støttekontakt/fritidskontakt?
1. Fyll gjerne ut vårt elektroniske søknadsskjema. (Sett inn link)
2. Barneverntjenesten tar kontakt når søknaden er mottatt og kaller deg inn til en samtale.
3. Barneverntjenesten sender deg en bekreftelse som du må legge ved søknaden om politiattest.
4. Søknad om politiattest sendes til politiet. Mer informasjon om hvordan det gjøres, finner du her.
5. Når barneverntjenesten har mottatt politiattest, kalles du inn til en ny samtale. Da vil en finne ut hvilket oppdrag som passer. Du vil og få nærmere informasjon om oppdraget, taushetsplikten, veiledning og økonomisk godtgjørelse.
6. Oppdragsavtale inngås for en tidsbegrenset periode og inneholder blant annet tiltak og mål for det enkelte oppdrag.
7. Behovet for støttekontakt/fritidskontakt kan variere. Oppdragsavtale inngås først når barneverntjenesten har et aktuelt barn eller ungdom som trenger dette tiltaket.