Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan også selv ta kontakt med oss.

Slik melder du fra til barnevernet:
Vi ønsker primært at du sender bekymringsmelding via vårt  skjema (DOCX, 20 kB)

Du kan også ringe oss eller møte opp personlig. Hvis du melder bekymring som privatperson kan du velge å være anonym. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken større troverdighet.

Les mer om bekymringsmeldinger på barnevernvakten sin nettsider

Hva skjer videre med bekymringsmeldingen?
Meldingen blir gjennomgått snarest mulig og senest innen en uke. I akutte saker avgjøres straks videre håndtering av bekymringsmeldingen.

Barnevernet vil enten starte en nærmere undersøkelse,  eller henlegge meldingen dersom det er åpenbart at den er grunnløs.

Adresse

O.T.Olsens vei 3A
8692 Hattfjelldal

Indre Helgeland barnevernvakt

Åpent alle hverdager fra kl 15.30 - 08.00. Døgnåpent i helg og helligdager.

Telefon:
99 28 53 00

Barneverntjenesten

Åpent fra kl 08.00 - 15.30

Telefon:
75 18 48 00 eller 75 18 48 56

Postadresse

Hattfjelldal kommune
Sosialavdelingen
O.T.Olsens vei 3A
8692 Hattfjelldal

____________________________

Politi: 02800

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111