Familievernkontoret

Barneverntjenesten samarbeider tett med familievernkontoret i enkeltsaker.

Noen ganger melder Familievernkontoret bekymring til barneverntjenesten. Andre ganger er det barneverntjenesten som anbefaler bruk av familievernkontoret som ett tiltak i oppfølgingen av familien. 

Flere av foreldrene som barneverntjenesten møter strever med parforholdet eller samarbeidet rundt felles barn etter samlivsbrudd. Familievernkontoret tilbyr bl.a. individuelle samtaler, parterapi, mekling og sinnemestringskurs. 

Familievernkontoret