Tilsynsfører i fosterhjem

Barn som bor i fosterhjem har krav på tilsynsfører. Det skal gjennomføres tilsyn i fosterhjemmet 4 ganger pr år.  Etter tilsynet skal det sendes en skriftlig rapport til barneverntjenesten.

Tilsynsfører i fosterhjem – en veileder