Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

NAV

NAV Hattfjelldal kan gi deg råd og veiledning om økonomi gratis. Du kan få hjelp til å lage budsjett og få råd om hva du bør gjøre for å få balanse i budsjettet. Du kan også få hjelp til å lage en oversikt over hvem du skylder penger og hvordan du kan betale. Rådgivning  kan også innebære hjelp til å kontakte dem du skylder penger, for å inngå en avtale om nedbetaling, og hjelp til å søke gjeldsordning. Trenger du økonomisk rådgivning, kan du kontakte NAV Hattfjelldal for avtale.


Gjeldsordning

Gjeldsordning er en avtale mellom deg og dine kreditorer. Ordningen går ut på at du skal betale så mye du kan av gjelden din i en femårsperiode. Det mest vanlige er at du deretter vil få slettet gjelden din.

Før du søker om gjeldeordning, må du ha gjort så godt du kan for å komme frem til en ordning med kreditorene dine på egen hånd. Gjeldsordning gir deg som privatperson rett til hjelp fra det offentlige når du har alvorlige gjeldsproblemer. Det er bare du selv som kan ta initiativ til en gjeldsordning.

 

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Digital søknad økonomisk sosialhjelp

NAVs skjemaveileder

Les mer om offentlig gjeldsordning

 

Kontakt NAV
E-post
Mobil 404 88 857

 

 

Åpningstider

NAV-kontoret er åpent mandag, onsdag og fredag mellom 10.00 - 14.00.


Utover dette er vi tilgjengelig for timeavtaler.

 

Adresse

O.T.Olsensvei 3A
8692 Hattfjelldal