Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du informasjon om Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Hattfjelldal kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. August-10. September. Dette med hensyn til koronarestriksjonene. Valgdagen i Hattfjelldal er 13. September.

Startlån

Klikk for stort bilde 

Startlån er et finansieringstilbud for de som ikke får boliglån i det vanlige lånemarkedet.

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Barn, familie og sosiale tjenester