Helsestasjon og jordmortjeneste

Helsestasjon omfatter både jordmortjeneste og  helsestasjonsprogram. Tjenesten er  lovpålagt. Dette er et lavterskeltilbud, som betyr at de som ønsker å snakke med oss kan komme med henvendelser i åpningstiden uten å ha avtalt time på forhånd. Tjenesten er gratis.  Alle gravide og barn 0–5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Kommunen følger helsedirektoratets retningslinjer når det gjelder svangerskapskontroller og sped og småbarnskontroller.

Målet med helsestasjonstjenesten er:

  • At mor og barn skal oppleve et trygt og godt svangerskap
  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

  

Tilbudet i helsestasjon 0-5 år  omfatter helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov, opplysningsvirksomhet, vaksinasjon, veiledning individuelt og i grupper og hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.

Hattfjelldal er en «Tidlig Inn» kommune som innebærer at vi har et utvidet helsestasjonsprogram der vi har økt fokus på psykisk helse, vold og rus hos gravide og småbarnsforeldre.

Helsestasjonen tilbyr helseundersøkelser sammen med lege. Disse gjennomføres som en del av helsestasjonsprogrammet på konsultasjonene når barnet er 6 uker, 6 måneder, 1 år og 2 år.

Helsesykepleier samarbeider med fysioterapeuten når det gjelder observasjon og veiledning når det gjelder barns motoriske utvikling. Fysioterapeut er sammen med helsesykepleier  på 4 og 7/8 mnd konsultasjoner.

Helsesykepleier har et nært tverrfaglig samarbeid med barnehage, skole og barnevern

Helsestasjonen tilbyr også reisevaksinering, influensavaksinering og andre vaksiner. Disse må man betale for etter gjeldende satser.

Heidrun Sjåvik Vollan
Tsegkietnie/Jordmor og Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 75 18 49 42
Mobil 41 56 73 52
Tora B. Mjølkarlid
Skïemtjesåjhtere/Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 18 48 75
Mobil 97 61 58 73

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)

Adresse

Nyborgveien 2