Frivilligsentral

Frivilligsentralen er til både for deg som ønsker å bidra til frivillig arbeid og for deg som har behov for våre tjenester.

Frivilligsentralen skal bidra til å styrke den frivillige innsatsen i kommunen ved å koordinere og samordne hjelpere og brukere av frivillige tjenester.

Hattfjelldal Frivilligsentral eies av Hattfjelldal kommune og drives etter retningslinjer fra Kultur- og kirkedepartementet, gjennom statlige og kommunale tilskudd i nært samarbeid med frivillige organisasjoner.

Frivilligsentralen skal ikke konkurrere, men være et supplement det offentlige tjenestetilbudet og eksisterende næringsvirksomhet og en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Alt frivillig arbeid utføres uten økonomisk vederlag.

Taushetsplikt - Alle de frivillige er underlagt taushetsplikt.

Hvem kan være frivillig?

 • Du som vil bruke din fritid til å hjelpe andre.
 • Du som har blitt pensjonist og synes dagene blir litt lange.
 • Du som er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker.
 • Du som ønsker å være medmenneske.

Hvordan blir du frivillig?

Vi hjelper deg i gang med det du ønsker å gjøre. Du får tilbud om kurs for nye frivillige, og du må søke om politiattest dersom du skal væra i oppdrag som 1-1 besøksvenn, aktivitetsvenn, følgehjelp eller andre oppdrag der du er kopla direkte opp mot en person.

Hva forventer vi av deg?

Som frivillig avgjør du selv hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med. Du inngår ingen langsiktig avtale, men holder på/deltar så lenge du selv vil og så lenge du synes oppdragene og deltakelsen er givende.

Hvilke oppgaver kan du gjøre?

 • Du kan være telefonvenn.
 • Du kan være tur-venn eller aktivitetsvenn
 • Du kan utføre praktiske oppgaver
 • Du kan dela din datakunnskap med andre
 • Du kan hjelpa til ved arrangement
 • Du kan lese høyt for noen.
 • Du kan gå ærend, følge til butikk, lege, tannlege og lignende.

Hvordan kan jeg bli frivillig?

Vil du være med og bidra som frivillig, eller ønsker å vite litt mer, så ta kontakt!

Hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med bestemmer du selv. Du inngår ingen langsiktig avtale – Du bidrar så lenge du selv ønsker.

Frivilligsentralen har kontor i O.L.Johans vei 7 (gml Aruna (Olsenbygget) og er åpent mandag og fredag mellom kl. 08.30- 15.00 (etter avtale).

 Hattfjelldal Frivilligsentral på Facebook 

Åpningstider

mandag og fredag mellom kl. 08.30- 15.00 (etter avtale).

Adresse

Ol. Johans vei 7

8692 Hattfjelldal