Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Lokale bygdeutviklings-/bolystmidler

For å snu en negativ trend med fraflytting, avsettes kr 200.000,- pr år i 4 år
til bygdeutvikling i grendene i Hattfjelldal.

Det nå mulig for grendelag, bygdelag og sentrumslag og søke om tilskudd til bygdeutvikling for å skape bolyst.Retningslinjene for bruk av lokale bygdeutviklings-/bolystmidler ble vedtatt av kommunestyret 12.06.2019.

Bolystmidler

Evaluering av ordningen:

Ordningen evalueres etter 3 år.