Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Vi har lansert ny nettside, men mangler en del innhold
Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kommunen innvilger tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Kommunen disponerer årlig en tilskuddsramme som blir tildelt fra Fylkesmannen.

Søknadsfrist i Hattfjelldal: 1. April.

Send søknad

Målgruppe
Eier og leier av eiendommer som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket kan søke om SMIL-midler. 

Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

SMIL-midler

Tiltaksstrategier Hattfjelldal 2018-2021 (PDF, 730 kB)

Landbruksdirektoratet

Lisbet Nordtug
Laanteburrie konsuleente/Konsulent jordbruk
E-post
Telefon 75 18 48 30
Mobil 993 13 350

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)

Adresse

O.T.Olsensvei 3A
8690 Hattfjelldal