Lokale bygdeutviklings-/bolystmidler

For å snu en negativ trend med fraflytting, avsettes kr 200.000,- pr år i 4 år
til bygdeutvikling i grendene i Hattfjelldal.

Det nå mulig for grendelag, bygdelag og sentrumslag og søke om tilskudd til bygdeutvikling for å skape bolyst.Retningslinjene for bruk av lokale bygdeutviklings-/bolystmidler ble vedtatt av kommunestyret 12.06.2019.

Evaluering av ordningen:

Ordningen evalueres etter 3 år.