PPT Vefsn-regionen

Telefon jobb
75119977
Kompetanse
  • PPT
  • pedagogisk
  • språk
  • tale
  • konsentrasjon
  • dysleksi
  • lese-og-skrive
  • oppvekstvillkår
  • atferdsva
Informasjon

Besøksadresse:
Fearnleysgt 27, Mosjøen