Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Helse og omsorg

Kontakttelefoner

Sykeheim 1. etg - 480 67 286 , Sykeheim 2. etg. - 480 59 831, Hjemmetjenesten - 481 17 187