Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du informasjon om Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Hattfjelldal kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. August-10. September. Dette med hensyn til koronarestriksjonene. Valgdagen i Hattfjelldal er 13. September.

Helse og omsorg

Kontakttelefoner

Sykeheim 1. etg - 480 67 286 , Sykeheim 2. etg. - 480 59 831, Hjemmetjenesten - 481 17 187