Kontakt oss - hovednummer

Servicekontoret
Telefon: 75184800

post@hattfjelldal.kommune.no


Telefontid mandag - fredag
10:00 - 14:00

Finn ansatte

Pårørendetelefon

Sykeheim 1. etg - 480 67 286

Sykeheim 2. etg. - 480 59 831

Hjemmetjenesten - 481 17 187

Nødnummer
Legevakt 116117 Nødtelefon 113

Tannlegekontor: 482 45 956

Krisesenter 75173699

Barnevernsvakt dag 75184900

Barnevernsvakt kveld/helg 99285300

Veterinærvakt 75184155

Viltpåkjørsel 02800