Praktisk bistand i hjemmet

Du kan søke om praktisk bistand / hjemmehjelp hvis du har behov for hjelp til dagliglivets gjøremål.

Søknaden kan gjelde en periode der du har et særlig hjelpebehov grunnet sykdom, eller bistand på ubestemt tid.

DU KAN SØKE OM HJELP TIL:

  • renhold
  • oppvask
  • vask av klær
  • tilberede frokost, kvelds og varme ferdigmiddager
  • bære ut søppel
  • bestille husholdningsvarer ved bruk av konto i butikk

Renhold kan være vask av gulv, støvsuging, tørke støv og skifte sengetøy. Dette gjelder rom som du bruker daglig. Utføres som standard hver 4. uke.

SLIK VURDERER VI SØKNADEN

Det er saksbehandler ved tildelingskontoret som i møte med deg vurderer hvilke tjenester som skal gis.

Målet er at du skal være i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Det er viktig at du fortsetter å gjøre det du klarer å gjøre selv, derfor vil vi at du tenker gjennom følgende spørsmål:

  • Hva klarer du selv?
  • Er det andre som kan hjelpe deg?
  • Vil private tjenester være et bedre tilbud til deg?
  • Vil din helse bli dårligere hvis du ikke får hjelpen?

Søk om praktisk bistand i hjemmet

HVA MÅ DU BETALE?

Du må betale en egenandel. (PDF, 2 MB)

Alle ansatte i hjemmebaserte tjenester har blått arbeidstøy og skal kunne legitimere seg med Hattfjelldal kommunes identitetskort. I tillegg benytter vi vikarer fra eksterne vikarbyrå. Disse stiller i samme arbeidsantrekk som hjemmetjenesten.

I hjemmebaserte tjenester er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og assistenter. Ansatte er av ulik etnisk bakgrunn og kjønn. De aller fleste arbeider i turnus, det vil både dag, kveld og helg. Av den grunn vil du ikke bestandig få samme ansatt på hvert besøk. Det kan hende at du får flere ansatte å forholde deg til, avhengig av hvor mange besøk du har per døgn og hvilken kompetanse din tilstand krever, men vi har fokus på å sikre deg bistand fra færrest mulig hjelpere. Vi har også ansvar for opplæring av lærlinger, elever og studenter innen helsefaglig utdanning.

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69