Korttidsopphold

Hvis du trenger opptrening etter sykdom eller skade, eller nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem. Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold på sykehjem.

Hvem kan søke

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode, og trenger en vurdering av funksjonsnivå.

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69

Adresse

Kalkviksveg 5

8692 Hattfjelldal

 

Telefon: 75 18 48 00