Langtidsopphold

Ved langtidsopphold får du permanent heldøgns plass på et sykehjem. Som langtidsbeboer på et sykehjem får du ivaretatt dine behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling

Hvem kan søke?

Langtidsplass i institusjon tildeles når det er behov for tilrettelagt hjelp for å ivareta personlig hygiene, næringsinntak og naturlige funksjoner utover det hjemmebaserte tjenester kan bidra med.

Kriterier for tildeling av plass

Søker skal ikke være i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp, grunnet omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom eller skade.

Som hovedregel skal alltid helsehjelp i hjemmet og deretter korttidsopphold prøves ut først.

 

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69

Adresse

Kalkviksveg 5

8692 Hattfjelldal

 

Telefon: 75 18 48 00