Blir du vår nye lærling i helsearbeiderfaget?

Ansatte ved sykehjemmet - Klikk for stort bilde Ansatt Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal kommune har ledig en lærlingeplass i helsefagarbeiderfaget fra 01.09.2023. 

Som lærling hos oss får du erfaring fra flere deler av vår helse- og omsorgstjeneste, slik at du er best mulig rustet til å jobbe faglig og selvstendig etter endt læretid. 

Høres dette spennende ut – ta sjansen da vel!

Søknadsfrist: Fortløpende

Vi er en liten organisasjon med ansatte i alle aldre og hvor alle kjenner alle. Her sitter latteren løst, samtidig som vi er opptatt av faglig utvikling og trivsel til beste for pasienter, brukere og ansatte. Vi samarbeider med Opplæringskontoret Midt-Helgeland. 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Du har gjennomført og bestått studieretningene helse- og oppvekstfag og helsearbeiderfag ved en videregående skole i Norge.

Vi tilbyr:

  • Lønn i henhold til tariffavtale
  • Pensjonsordning i KLP

Vi kan være behjelpelig med å skaffe:

  • Kommunal bolig
  • Barnehageplass

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting, og at aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Det er en fordel om du har kunnskaper i sørsamisk språk og kultur.

Videre gjøres det oppmerksom på at arbeidssted for tiden kan bli endret.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stillingen. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

For flere opplysninger om hva det vil si å være lærling hos oss ta kontakt med enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Torill Sæterstad  eller enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Linda Mayken Olsen.

Søknadsfrist: Fortløpende

Søknad med CV sendes elektronisk

Eller til Hattfjelldal kommune, O.T Olsensvei 3a, 8692 Hattfjelldal

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt på intervju.

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021

 

 

 

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

 

 

Opplev HattfjelldalOpplev Hattfjelldal
Jari-Matti Pynnönen
Åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Linda Mayken Olsen
Ektievoeten åvtehke gåetiedïenesje/Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 96
Mobil 90 91 22 68