Ledige stillinger ved Nyborgveien bofellesskap

Hattfjelldal kommune søker etter nye medarbeidere som vil bidra til at beboerne ved NBF får en bra hverdag. NBF er et bofellesskap med heldøgns bemanning, tilpasset mennesker med ulike funksjonshemminger og individuelle behov. Beboerne har behov for tilrettelagt bistand for mestring av det daglige liv og et tilpasset aktivitetstilbud. Hos oss står kvalitet for beboerne i fokus, samtidig som våre medarbeidere skal ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

 Vi har følgende stillinger ledig:

  •       36,5% turnus, med hver 4 helg, langvakt inkludert natt
  •       37,8% turnus, med hver 4 helg, langvakt inkludert natt.

Stillingene er ledig fra dags dato, for miljøarbeidere med helsefaglig utdanning (hjelpepleier/helsefagarbeider). Pleiemedarbeidere (assistenter) med relevant erfaring kan vurderes til stillingen. 

 Vi jobber kontinuerlig med å tilby våre ansatte muligheten til å øke stillingsprosent, helt opp til full stilling.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Autorisasjon som helsefagarbeider, pleiemedarbeidere/assistenter med relevant erfaring kan vurderes.
  • Relevant erfaring
  • Kunnskap i norsk språk muntlig og skriftlig
  • Førerkort klasse B

 

Vi tilbyr:

  • lønn etter avtale
  • Pensjonsordning i KLP

 

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting, og at aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

 Vi ser frem til å motta din søknad.

 For mer informasjon om Hattfjelldal kommune se www.fjelliv65.no . For spørsmål kontakt Linda Mayken Olsen

Linda.Mayken.Olsen@hattfjelldal.kommune.no / telefon 90 91 22 68.