Tilkallingsvikar Hattfjelldal barnehage

Hattfjelldal barnehage har behov for flere tilkallingsvikarer som vil jobbe i barnehagen.

Vi søker etter personer som:

  • Kommuniserer godt med barn og voksne, og er trygge og tydelige rollemodeller.
  • Samarbeider gode og bidrar positivt i arbeidsmiljøet.
  • Er løsningsorienterte og har et positivt fokus.
  • Er profesjonelle, systematiske, fleksible og lojale.
  • Bidrar til og sørger for gode relasjoner i alle ledd.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil legge vesentlig vekt personlig egnethet i vår vurdering av mulige tilkallingsvikarer.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler. Alle som skal arbeide i barnehage/skole må levere gyldig politiattest utstedt i medhold av barnehageloven § 19 før en begynner å arbeide. Politiattest skal ikke legges ved søknaden

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til stedlige leder Solveig Carlsson på tlf. 75184826 eller på e-post: solveig.carlsson@hattfjelldal.kommune.no.

Søknadsfrist: Fortløpende

Søk stilling

Solveig Carlsson
Åvtehke/Stedlig leder Hattfjellldal barnehage
E-post
Telefon 75 18 48 26
Mobil 958 65 173