Tilkallingsvikar Hattfjelldal barnehage

Hattfjelldal barnehage har behov for flere tilkallingsvikarer som vil jobbe i barnehagen.

Vi søker etter personer som:

  • Kommuniserer godt med barn og voksne, og er trygge og tydelige rollemodeller.
  • Samarbeider gode og bidrar positivt i arbeidsmiljøet.
  • Er løsningsorienterte og har et positivt fokus.
  • Er profesjonelle, systematiske, fleksible og lojale.
  • Bidrar til og sørger for gode relasjoner i alle ledd.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil legge vesentlig vekt personlig egnethet i vår vurdering av mulige tilkallingsvikarer.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler. Alle som skal arbeide i barnehage/skole må levere gyldig politiattest utstedt i medhold av barnehageloven § 19 før en begynner å arbeide. Politiattest skal ikke legges ved søknaden

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til styrer i barnehagen, Janne-Britt Nilsskog på tlf. 75184826 eller på e-post: Janne.Britt.Nilsskog@hattfjelldal.kommune.no

Søknadsfrist: Fortløpende

Søk stilling

https://velghattfjelldal.no/https://velghattfjelldal.no/

 

Brosjyre 2021Brosjyre Hattfjelldal kommune 2021
Janne-Britt Nilsskog
Åvtehke/Styrer
E-post
Telefon 75 18 48 26
Mobil 957 67 504