For media

Telefon og e-post

Sentralbord Hattfjelldal kommune
Telefon: 75 18 48 00
E-post: post@hattfjelldal.kommune.no 

Ordfører Sølvi Andersen
Telefon: 75 18 48 03
Mobil: 
E-post: solvi.andersen@hattfjelldal.kommune.no

Kommunedirektør Asbjørn Engum
Telefon: 75 18 48 05
Mobil:   90 04 64 00
E-post: asbjorn.engum@hattfjelldal.kommune.no

Sosiale media
Facebook