Beredskap

Hattfjelldal kommune har en Plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering og en helhetlig ROS(risiko og sårbarhet)-analyse og oppfølgingsplan. Kommunens kriseplan består av flere delplaner.

Bruk av kriseplanen er aktuell:

 • om det inntreffer skade, ødeleggelse eller forstyrrelse av et objekt eller en funksjon der kommunene er ansvarlige, og dette får konsekvenser utover den rent tekniske skadeutbedring, f.eks. vannforsyning
 • ved evakuering og forlegning av et stort antall personer, f.eks. ved branner eller ved naturkatastrofer
 • ved anmodninger til kommunen om bistand fra virksomheter som er blitt utsatt for skade eller ødeleggelse, f.eks. som følge av eksplosjon på et industriområde
 • ved informasjonshåndtering overfor publikum og presse ved en ulykke eller katastrofe.

Kriseledelse
Kriseledelse etableres ved større ulykker eller katastrofer. Kriseledelsen skal bestå av personer som er aktuell for den type ulykke eller katastrofe som har oppstått. Det er rådmannen som beslutter at kriseledelse skal etableres.

Kriseledelsen i Hattfjelldal kommune er:

 • Ordfører
 • Rådmann, leder
 • Personalrådgiver, informasjonsansvarlig
 • Kommunalsjef for oppvekst og kultur
 • Kommunalsjef for Næring og teknisk
 • Kommunalsjef for Helse- og omsorg

Beredskapsrådet i Hattfjelldal kommune som kan tiltre kriseledelsen:

 • Lensmannen i Grane og Hattfjelldal
 • Områdesjefen i Heimevernet HV 14
 • Kretssjefen/inspektøren for Sivilforsvaret, Helgeland krets
 • Prest
 • NAV-leder i Hattfjelldal
 • Representant av Vestre krets sanitetsforening
 • Leder av Mattilsynet er aktuell aktør i gitte situasjoner. Distriktskontoret for Midt- og Nord-Helgeland

Informasjonsansvaret i Hattfjelldal kommune:

Informasjon er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at informasjon blir gitt korrekt,raskt og målrettet. Personalrådgiver er med i kriseledelsen som informasjonsarbeider.

Det etableres et informasjonsteam som består av:

 • Personalrådgiver
 • Ansatte i Servicekontoret

Kommunelege
Britt Blaunfeldt Petersen er kommunelege I og har ansvar for miljørettet helsevern.

Beredskap i hjemmet
Tenk gjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Dersom du blir uten strøm eller isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gode råd om beredskap.
Trykk her for å siden deres

Beredskap - kontakttelefoner

Kommunedirektør Asbjørn Engum, leder
Telefon: 75184805
Mobil: 90046400

Andre
110 - Brann
112 - Politi
113 - Ambulanse

Legevakt - 116 117