Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjonen er en fellesbetegnelse på Hattfjelldal kommunes administrasjonsledelse og stabsfunksjoner.

Sentraladministrasjonen er ansvarlig for tilrettelegging og koordinering av kommunens virksomhet, og fører tilsyn med hele kommunens forvaltning. Sentraladministrasjonen skal lede hele den kommunale organisasjon mot de mål som det politiske styringssystemet setter.

En stor del av sentraladministrasjonens arbeidsoppgaver er rettet mot kommunens interne organisasjon. Dette gjelder bl.a. overordnede personaloppgaver, tilrettelegging, koordinering og oppfølging av politisk virksomhet, post- og arkivtjeneste, lønn- og økonomisaker, vedlikehold- og utvikling av kommunens IKT-system, sentralbordtjeneste, og overordnet planlegging.

Servicekontoret er Hattfjelldal kommunes kontaktpunkt mot publikum. Vi har ansvaret for å ta imot deg når du kommer til rådhuset.
Vi vil gi deg informasjon og veiledning om kommunens tjenester. Vi utfører også saksbehandling innenfor en del tjenesteområder. Hvis vi ikke kan svare på spørsmålet ditt eller løse oppgaven - hjelper vi deg med å finne en saksbehandler som kan følge deg opp.

Kommunens servicekontor har åpent mandag, onsdag og fredag kl. 10:00 – 14:00.

Du kan nå oss på telefon 75 18 48 00 hver dag mellom kl. 10:00-14:00.

Hvis du har behov for å møte oss eller en saksbehandler utenom åpningstiden kan du bestille time på e-post: timebestilling@hattfjelldal.kommune.no