Tilgjengelighetserklæring

Offentlig sektor er fra 1. februar 2023 pålagt å publisere tilgjengelighetserklæring for universell utforming gjeldende kommunale nettsider. Tilgjengelighetserklæring for Hattfjelldal kommune vil snart være på plass.

Hattfjelldal kommune har satt tilgjengelighetstesting i bestilling, og denne vil komme så fort vi får den levert. Den vil da publiseres på nettstedet uustatus.no og lenkes til fra kommunens sider.

Se ekspertevaluering vedrørende universell utforming på vår nettside her (PDF, 3 MB)

Kort fortalt om universell utforming:

  • Universell utforming og klart språk er viktig i Hattfjelldal kommune sitt arbeid i digitale kanaler. 
  • Innholdet på kommunens hjemmeside skal være mulig å bruke og forstå av alle. 

Krav og retningslinjer:

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Gjeldende krav og regelverk for universell utforming av nettsider  finner du på uutilsynet.no

Kjente begrensninger og mangler

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på hjemmesiden vår skal være tilgjengelig, vet vi at det er noen mangler, som for eksempel:

Word- og PDF-dokumenter. Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og fanger opp feil når vi oppdaterer innhold. 

Tredjepartsløsninger som vi bruker, kan ha mangler med hensyn til tilgjengelighet. Alle tredjepartsløsninger har egne tilgjengelighetserklæringer som beskriver status for tilgjengelighet.

Gi oss tilbakemelding

Opplever du som bruker av hjemmesiden vår at innholdet ikke fungerer som det skal, eller at språket er vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! 

Hvordan kan du gi tilbakemelding?

  • Send e-post til post@hattfjelldal.kommune.no        
  • Ring kommunens sentralbord, tlf.: 75184800