Vrnjacka Banja - Vår vennskapskommune

Hattfjelldal kommune har siden 2007 hatt en vennskaps- og samarbeidsavtale med Vrnjacka Banja i Serbia.

Formålet med avtalen er å utvikle og styrke et vennskap mellom de to kommunene og deres innbyggere med bakgrunn i landenes, og dermed kommunenes historiske fellesskap og felles interesser i økonomiske, sosiale og samfunnsmessige forhold.

Etter den tid har representanter fra kommunen vært på besøk hos vennskapskommunen flere ganger. Ordfører, rådmann, spesialkonsulent for oppvekst og kultur, ungdomsrådet, frivilligsentral og kulturskolen er blant de som har besøkt Vrnjacka Banja. I forbindelse med disse besøkene har de holdt på med prosjekter om bl.a. interkommunalt samarbeid, utvikling av frivilligsentral, offentlig kulturskole og ungdomsråd.

Representanter fra Vrnjacka Banja har også vært på gjenvisitt i Hattfjelldal flere ganger. Da har de fått omvisning i kommunen, og fulgt opp prosjektsamarbeidet.

I 2009 organiserte Hattfjelldal kommune innkjøp og overlevering av en brukt ambulanse til vennskapskommunen.