Ordfører

Harald Lie (SP)
Telefon: 75 18 48 03
Mobil: 975 10 956
E-post: harald.lie@hattfjelldal.kommune.no
Besøksadresse: O.T.Olsensvei 3A, 8690 Hattfjelldal
Postadresse: Hattfjelldal kommune, O.T.Olsensvei 3A, 8690 Hattfjelldal

Bakgrunn
Født: 27. mars 1971
Bosatt på Haugtun
Gift, to barn

Yrkesbakgrunn
Gårdbruker, Røsvatn samdrift DA, 2004-d.d.
Lærer og assistent, Vefsn videregående skole, 2013-2015
Lærer og IKT ansvarlig, Oslo kommune, 1997-2001
Nettverkskoordinator, Oslo kommune, 2001-2002

Utdanning
University of Oslo 200
Høgskulen på Vestlandet HVL 1997
Tromsø Maritime Skole 1992-1993
Sogn Jord og Hagebrukskule 1991
Sogndal Vidaregåande Skule 1986-1991

Klikk for stort bilde