Politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som hovedoppgave å legge til rette for, og bidra til avvikling av møter i folkevalgte styrer, råd og utvalg i Hattfjelldal kommune.
Sekretariatet er organisatorisk underlagt rådmann, og ansvaret er i hovedsak nedfelt i kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova.


Politisk sekretariat har følgende ansvarsområder og funksjoner:

 • Støtteapparat for ordføreren, varaordføreren, råd- og utvalgslederne og øvrige folkevalgte.
 • Ansvarlig for politiske møter, dvs.; innkallinger, protokollføringer, kunngjøringer, samt møteplan.
 • Sekretær- og saksbehandlingsfunksjon for administrasjon og ordfører.
 • Folkevalgtes arbeidsvilkår, godtgjørelser mm.
 • Rådgivning og informasjon til de folkevalgte.
 • Organisering av reglement for folkevalgte organ.
 • Service til media, publikum om vedtak og det politiske systemet.
 • Valg av styrer/råd/nemnder/utvalg.
 • Stortings- og sametingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg.
 • Folkeavstemminger og innbyggerinitiativ.
 • Spisskompetanse på fagsystem for møtegjennomføring og sak/arkiv.

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)

Adresse

O.T.Olsensvei 3A
8692 Hattfjelldal