Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Vi har lansert ny nettside, men mangler en del innhold
Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som hovedoppgave å legge til rette for, og bidra til avvikling av møter i folkevalgte styrer, råd og utvalg i Hattfjelldal kommune.
Sekretariatet er organisatorisk underlagt rådmann, og ansvaret er i hovedsak nedfelt i kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova.


Politisk sekretariat har følgende ansvarsområder og funksjoner:

 • Støtteapparat for ordføreren, varaordføreren, råd- og utvalgslederne og øvrige folkevalgte.
 • Ansvarlig for politiske møter, dvs.; innkallinger, protokollføringer, kunngjøringer, samt møteplan.
 • Sekretær- og saksbehandlingsfunksjon for administrasjon og ordfører.
 • Folkevalgtes arbeidsvilkår, godtgjørelser mm.
 • Rådgivning og informasjon til de folkevalgte.
 • Organisering av reglement for folkevalgte organ.
 • Service til media, publikum om vedtak og det politiske systemet.
 • Valg av styrer/råd/nemnder/utvalg.
 • Stortings- og sametingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg.
 • Folkeavstemminger og innbyggerinitiativ.
 • Spisskompetanse på fagsystem for møtegjennomføring og sak/arkiv.
Mona Vik
Tjïelteståvroen tjaelije/Formannskapssekretær
E-post
Telefon 75 18 48 01
Mobil 916 31 471

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)

Adresse

O.T.Olsensvei 3A
8690 Hattfjelldal