Bruksendring fra Fritidsbolig til bolig

Søknadsplikt

Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig er søknadspliktig jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1 bokstav d. Det vil si at søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av bruksendring skal ivaretas av foretak med ansvarsrett.

Planstatus

For å få tillatelse etter plan- og bygningsloven må det du søker om være i tråd med gjeldende plan. Enkelte av disse områdene er regulert. Du bør derfor undersøke hva som gjelder i ditt område.

Ragnhild Haugen
Ingeniøøre/Ingeniør
E-post
Telefon 75 18 48 34