Saksgangen i byggesaker

Vi anbefaler alle å sette seg inn i gjeldende reguleringsplan og/eller kommuneplan. Planen inneholder bl.a. opplysninger om planbestemmelsene for området - og kan være avgjørende i forhold til om ønsket bygg kan føres opp eller ikke.

Følg denne lenken for å få mer informasjon om byggeregler fra Direktoratet for byggkvalitet. Alle byggeregler finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine sider.

Lurer du på om ditt planlagte bygg er søknadspliktig? Gå inn på linken, og prøv veiviseren

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi mottar all informasjonen vi trenger for å behandle din søknad. Se i  Byggesaksforskriftens §5-4  hvilke opplysninger som skal gis.

Søknadsblanketter for bygg

Send søknaden i en e-post til post@hattfjelldal.kommune.no

Karl Olav Bostad
Tjïelten Jieleme jïh Teknihkeles dïenesjen-åvtehke/Kommunalsjef for Næring- og tekniske tjenester
E-post
Telefon 75 18 48 31
Mobil 415 18 200

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)

Adresse

O.T.Olsensvei 3A
8692 Hattfjelldal