Gravemelding

Målsettingen med gravemelding er å gjøre det sikkert å grave. Ved å levere gravemelding til alle aktuelle aktører reduseres sannsynligheten for skader - forhåpentligvis til null.

Gravemelding

Ved å levere gravemeldingsskjema til Hattfjelldal kommune vil entreprenøren få videreformidlet og koordinert meldingen til kommunale instanser:

  • Kommunen som grunneier
  • Kommunen som eier av kommunale veier
  • Kommunen som eier av vann- og avløpsanlegg
  • Kommunen som oppmålingsmyndighet
  • Kommunen som eier av fiberkabel

Entreprenøren må selv innhente tillatelser fra alle andre aktører som er nevnt i gravemeldingsskjemaet.

Det er helt nødvendig at det følger med et tilstrekkelig opplysende og detaljert kart med gravemeldingen.

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)

Adresse

O.T.Olsensvei 3A
8692 Hattfjelldal