Barn som pårørende - en del av helsehjelpen

Barn (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer.  
Foreldre og søsken tolkes vidt og inkluderer for eksempel steforeldre, fosterforeldre, adoptivforeldre og tilsvarende søsken.

Når noen i familien opplever alvorlige helseproblemer eller dør, påvirkes hele familien. Tanker og følelser aktiveres og kan føre til endring i atferd og kroppslige reaksjoner.

Barn er forskjellige og kan reagere ulikt når de opplever helseproblemer eller dødsfall i egen familie. Mens noen barn er urolige og aktive, kan andre være rolige og stille. Noen er nysgjerrige og klengete, mens andre søker seg bort fra det som skjer. Noen reagerer sterkt og umiddelbart, mens andre kan reagere senere. Barns reaksjoner påvirkes av situasjon, alder, kultur, modenhet og erfaring.

Barn har behov for tilpasset informasjon, få mulighet til å spørre om det de lurer på, og å få anerkjennelse på de følelsene de har. Trenger du hjelp og støtte til å snakke med barna!

Hvordan kontakte oss:

  • Du kan be fastlege eller andre helsepersonell om å henvise deg
     
  • Eller du kan ta direkte kontakt til "Barn som pårørende kontakt" i Hattfjelldal kommune -
    Mandag og torsdag 10.00 - 14.00

    Stine Reinfjord Engdal tlf 751 84800

     

Adresse

O.T.Olsensvei 3A
8692 Hattfjelldal