Vedtak om bosetting av flyktninger i Hattfjelldal

Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi), har oppfordret Hattfjelldal kommune om å bosette 45 flyktninger i kommunen.

Formannskapet i Hattfjelldal kommune vedtok 24.03.22 å imøtekomme anmodninga.

For mer informasjon, se saken her