Egoterapi for voksne

Dersom du opplever at sykdom, funksjonsnedsettelser eller miljøfaktorer påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter eller gjøremål, kan ergoterapi være til hjelp. Ergoterapi tar utgangspunkt i det som er viktig for deg.

VI KAN BIDRA MED

  • Kartlegging av funksjonsnivå.
  • Trene på å utføre daglige gjøremål
  • Tilrettelegging av omgivelsene i bolig, på arbeidsplassen, skolen og fritidsarena
  • Bistand til å søke på, samt opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
  • Utprøving og tilpassing av hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere

NÅR KONTAKTER DU OSS?

  • Når du ikke lenger klarer å utføre eller har vansker med daglige, praktiske oppgaver som du klarte tidligere: gå på butikken, dusje, besøke venner og familie etc.
  • Ved behov for hjelpemidler eller tilrettelegging for å kunne utføre daglige gjøremål
  • Når du ønsker veiledning og tilrettelegging eller trening for å bli mer selvhjulpen.

Tjenesten gis der du er.

HVEM KONTAKTER DU?

Du tar kontakt med tildelingskontoret for å søke om tjenester.

HVA MÅ DU BETALE?

Tjenester er gratis.

Anne Kristine Sørdal
Ergoterapeut
E-post
Telefon 75 18 49 46
Mobil 97 98 52 28