Ergoterapi og fysioterapi for barn og unge

Vi følger opp barn og unge med ulike utfordringer innen bevegelse og aktivitet.

Vårt mål er at barn og unge skal oppleve mestring og kunne delta i dagliglivets aktiviteter, uansett funksjonsnivå. Vi har fokus på å være en helsefremmende og forebyggende tjeneste.

Våre tjenester er gratis.

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69