Ergoterapi og fysioterapi for barn og unge

Vi følger opp barn og unge med ulike utfordringer innen bevegelse og aktivitet.

Vårt mål er at barn og unge skal oppleve mestring og kunne delta i dagliglivets aktiviteter, uansett funksjonsnivå. Vi har fokus på å være en helsefremmende og forebyggende tjeneste.

Våre tjenester er gratis.

Anne Kristine Sørdal
Ergoterapeut
E-post
Telefon 75 18 49 46
Mobil 97 98 52 28
Annika Aass
Fysioterapeevte/Fysioterapeut
E-post
Telefon 90 71 97 17
Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69