Frisklivssentralen

Frisklivssentralen gir veiledning og støtte til de som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, søvn og alkohol.

Formålet med Frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom blant kommunens innbyggere. Tilbudet er en del av kommunehelsetjenesten i Hattfjelldal og vi tilbyr individuell veiledning, motivasjonssamtale, gruppetilbud og kurs innen fysisk aktivitet, kosthold, søvn og røykeslutt. 

Vi tilbyr:

  • Helsestamtale
  •  Individuell veiledning i fysisk aktivitet, kosthold og søvn
  • Gruppetrening på grønn resept 2x uka
  • Tre måneder oppfølging med intervalltrening og gruppetrening gjennom frisklivsresept
  • Kurs utarbeidet av Helsedirektoratet: Bra Mat og Sov Godt
     

Frisklivsresepten – Grønn resept:

Frisklivsresepten er et lavterskeltilbud for deg som ønsker å komme i gang med trening og kostholdsendring. Lege, NAV, Miljøterapitjenesten og fysioterapeut kan henvise deltakere til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten. Du kan også ta kontakt direkte med sentralen. Resepten varer i tre måneder, og starter med en samtale, hvor vi ser på muligheter og mål for perioden. Etter første samtale vil deltagerne få tilbud om å delta i en treningsgruppe med trening 2 ganger i uken. 


Etter tre måneder med trening gjennomføres en ny samtale, og resepten kan fornyes ved behov dersom det er ledig plass. Perioden startes og avsluttes med en gå-test på tredemølle med formål om å motivere brukeren til trening, og for å kunne evaluere forbedring i fysisk form. Kommunalt ansatte har krav på fri i arbeidstiden for å delta på treningene de første tre månedene og vi oppfordrer andre arbeidsgivere til å gjøre det samme. 

Frisklivsresepten inkluderer fri adgang til treningsrommet, slik at du også kan trene utenom de faste treningstidene. 
 

Timeplan frisklivssentralen 2024 - Klikk for stort bilde

Sterk og Stødig - trim for de over 65 år 

Kroppen er skapt for aktivitet, også når man blir eldre. Selv om man ikke har vært særlig fysisk aktiv tidligere, kan man forbedre både kondisjon, utholdenhet, balanse, styrke og bevegelighet uansett alder! Gruppen er derfor et tiltak som kan bidra til at eldre skal kunne bo og leve selvstendig i eget hjem så lenge som mulig. 
Målgruppen er personer som bor hjemme og ønsker å komme i gang med trening. Dette passer for deg som er eller har:
• Nedsatt funksjonsnivå
• Motivert for å delta i gruppetrening
• Redd for å falle eller har falt tidligere
• Ustø eller oppleve å ha problemer med balansen, men kan stå litt uten støtte
• I stand til å ta imot instruksjon, kunne svare på spørreskjema og organisere din hverdag selv
Aktuelle kurs utarbeidet av Helsedirektoratet
•    «Bra Mat»
Passer for alle som ønsker inspirasjon til mat i hverdagen, en oppfriskning av kunnskap og eventuelt motivasjon til å gjøre endringer. Kurset består av 4- 5 samlinger. Aktuelle tema er sunne matvarevalg, 5 om dagen, regelmessige måltider, porsjonsstørrelser, varedeklarasjon og praktisk matlaging. 
•    «Sov godt»
Egner seg for alle som opplever at søvnvansker går ut over hverdagen. Kurset foregår over 4 samlinger på 2 timer hver. Aktuelle tema er søvn og søvnvansker, avspenningsteknikker og bruk av søvndagbok.
Kursene holdes 1-2 ganger i året, ut i fra antall påmeldte.

Glad og aktiv

Målgruppe: 1.- 4.klasse 
Målsetningen med glad og aktiv er at barn skal få glede av allsidig lek og aktivitet, hvor vi har fokus på natur- og bevegelsesglede, i tillegg til et sunt kosthold. 
Alle barn og unge bør være i variert fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag for å sikre god helse og normal vekst og utvikling. I tillegg kommer en rekke helsegevinster når barna blir eldre. Med riktig mengde fysisk aktivitet får barn og unge bedre motorikk og konsentrasjon til lære.

Trening for gravide og kvinner i svangerskapspermisjon

Frisklivssentralen har i samarbeid med jordmortjenesten et tilbud om trening for gravide og kvinner i svangerskapspermisjon. Dette er en treningstime hvor både stor og liten deltar. Treningstimen er lagt opp som en kombitime med kondisjon og styrke. Kondisjonsdelen kan gjøres i eget tempo slik at alle får utbytte av timen. I tillegg fokuseres det på bevisstgjøring av bekkenet og trening av bekkenbunnen, noe som er svært viktig for gravide og kvinner som har født barn. 
Vi anbefaler at arbeidsgiver er behjelpelig med å tilrettelegge for at den gravide kan delta i treningen. Det er dokumentert at fysisk aktivitet bidrar til å forebygge plager i og etter svangerskapet. Fysisk aktivitet kan slik bidra til at den gravide arbeidstaker kan stå lengre i jobb, samt at det er lettere å komme tilbake etter endt permisjon.


FRISKLIVSSENTRALEN    

Ta kontakt med fysioterapeut Annika Aass eller ergoterapeut Anne Kristine Sørdal for mer informasjon eller påmelding.
 

Annika Aass
Fysioterapeevte/Fysioterapeut
E-post
Telefon 90 71 97 17
Anne Kristine Sørdal
Ergoterapeut
E-post
Telefon 75 18 49 46
Mobil 97 98 52 28