Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Fysioterapeuter med kommunale driftsavtaler er en del av kommunens helsetilbud.

Hattfjelldal kommune har driftsavtaler med to private fysioterapeuter. De holder til i underetasjen i Nyborgveien 2(helsehuset). 

De kommunale fysioterapeutene følger opp den voksne delen av befolkningen i sine lokaler, Bo & Servicesenteret og med hjemmebesøk ved behov.

HVEM KONTAKTER DU?

Du ringer direkte til fysioterapeutene på tlf. 75 18 48 76 for å få time. 

VENTELISTE

Vær oppmerksom på at det kan være venteliste, fysioterapeutene følger kommunens vedtatte prioriteringsrekkefølge. Blir du satt opp på venteliste, vil en av fysioterapeutene ta kontakt med deg når de kan ta deg inn.

HVA MÅ DU BETALE?

Du får trygderefusjon ved fysioterapibehandling også uten å ha henvisning når du går til en fysioterapeut med kommunal avtale (avtalefysioterapeut). Du betaler da bare en offentlig fastsatt egenandel.

Barn under 16 år og yrkesskade er fritatt for egenandel ved oppfølging av fysioterapeut med avtalehjemmel. 

Se oversikt egendeler fysioterapeut på helfo.no

Siri R. Meldal
Fysioterapeut
Telefon 75 18 48 76
Mobil 47 81 49 22
Kaja Michalsen
Fysioterapeevte/Fysioterapeaut
Mobil 90 77 58 85