Fysioterapi

Tjenesten har som målsetning å arbeide for å bedre og vedlikeholde funksjonsevnen og livskvaliteten hos mennesker med sykdom eller funksjonsnedsettelse på grunn av skade, sykdom eller alder.

Vi jobber sammen med bruker for å finne gode tiltak og løsninger for den enkelte. Vi ønsker å bidra til at våre brukere blir best mulig i stand til å mestre hverdagen utfra egne premisser.

TILBUD

Den kommunale fysioterapeuten har ansvar for oppfølging av barn 0-18 år og sykehjemspasienter.

Vi gir tilbud til personer som har behov for individuell oppfølging av fysioterapeut i eget hjem, på sykehjemmet og avlastning.

Vi følger opp personer som har sammensatte problemstillinger og behov for oppfølging fra flere av de kommunale helsetjenestene.

Oppfølgingen innebære kartlegging og funksjonsvurdering, og kan videre bestå av behandling, trening, lindrende tiltak, hjelpemiddelformidling, veiledning og rådgivning. 

HVEM KONTAKTER DU?

Du kan selv henvende deg til tildelingskontoret hos oss. 

Din fastlege, sykehus, andre kommunale tjenesteytere eller dine pårørende kan også henvise deg til fysioterapitjenesten på dine vegne dersom du gir fullmakt til det.

 

 

 

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69