Psykisk helse- og rustjenesten

I psykisk helse- og rustjenesten er vi opptatt av at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp gjennom å formidle tro på bedring, styrke muligheten til å ta egne valg og påvirke eget liv.

Her kan du søke om Pleie- og omsorgstjenester

Nyttige lenker:

Mental helse
Helsenorge
Bufdir
Nok. Nordland

 


 

Ida Nordlund
Fagperson psykisk helse og rustjenesten
E-post
Mobil 95 09 21 15
Belal Onaizan
Ruskonsulent
E-post
Telefon 48 26 59 84

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)

Adresse

Nyborgveien 2