Psykisk helse- og rustjenesten

I psykisk helse- og rustjenesten er vi opptatt av at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp gjennom å formidle tro på bedring, styrke muligheten til å ta egne valg og påvirke eget liv.

Psykisk helse- og rustjenesten

Nyttige linker:


 

Ida Nordlund
Fagperson psykisk helse og rustjenesten
E-post
Mobil 950 92 115
Belal Onaizan
Ruskonsulent
E-post
Telefon 482 65 984

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

(Juni, Juli og August 07:30 - 15:00)

Adresse

Nyborgveien 2