Psykososial støttegruppe

Hattfjelldal har en egen psykososial støttegruppe som inngår som en del av kommunens akuttberedskap. Ved behov for psykososial omsorg og støtte etter ulykker, kriser og katastrofer der de psykososiale påkjenninger er spesielt store, blir PS-gruppen kontaktet.

PS-gruppen skal i den første tiden av akuttberedskapen ha fokus på omsorg, informasjon, stabilisering, praktisk hjelp og støtte. Dette er ikke et tiltak som utløses i forhold til ordinære sorg/tapsreaksjoner som for eksempel ved uventede dødsfall med normal årsak.

Det tas alltid en vurdering på om dette er en sak for PS-gruppen med behov for å organisere psykososial omsorg, eller om det allerede er et hjelpeapparat som kan ivareta de berørte.

PS-gruppen jobber kun i akuttfasen og har ikke mandat som «omsorgsberedskap» over lengre tid. Oppfølgingstiltak vurderes fortløpende og personell med nødvendig kompetanse blir trukket inn i saken.

PS-gruppen består av politi, prest, psykiatrisk sykepleier, barnevernet, helsesykepleier og lege.

Utkalling av PS-gruppen

Utkalling av PS-gruppen skal skje via formelle kanaler. Krisehjelp utløses via

  • politi - telefon 02800 eller 112
  • legevakt - telefon 116117 eller
  • sykehus - telefon 75 53 40 00 eller 113.

Privatpersoner må henvende seg politi, sykehus eller legevakt ved kriser. De vil vurdere om PS-gruppen skal utkalles.

Kommunens egen kriseledelse kan også beslutte at PS-gruppen skal utkalles.