Råd til kreftrammede

Kreftsykepleier gir tilbud til deg som har eller har hatt kreft, og til dine pårørende.
Du kan ta direkte kontakt med kreftsykepleier. Denne tjenesten er gratis og du trenger ikke henvisning eller vedtak for å kunne ta kontakt.

Kreftsykepleier kan bidra med 

•    Samtale, råd, veiledning og informasjon
•    Formidle informasjon om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn

KREFTSYKEPLEIE

Har du behov for mer omfattende hjelp og bistand kan du søke om oppfølging fra kreftsykepleier. Søknaden sendes til tildelingskontoret.

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69