Helsetjenester i hjemmet

Vi har alle rett til å bo hjemme i egen bolig så lenge det er mulig.

Hjemmesykepleie er en tjeneste som gir helsehjelp til personer i eget hjem. Borgere som bor i egen bolig og som har behov for helsetjenester kan søke om dette. 

Søk om helsetjeneste i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet kan være:

  • hjelp til personlig stell og egenomsorg
  • sårstell
  • veiledning og opplæring til økt egenmestring
  • hjelp med medisiner
  • oppfølging i forhold til ernæring

Når du søker om helsetjenester i hjemmet, vil saksbehandler på tildelingskontoret komme på hjemmebesøk til deg for å gjøre en faglig vurdering på grunnlag av din søknad, dine egne ressurser og ditt behov for hjelp.  

Alle ansatte i hjemmetjenesten har blått arbeidstøy og skal kunne legitimere seg med Hattfjelldal kommunes identitetskort. I tillegg benytter vi vikarer fra eksterne vikarbyrå. Disse stiller i samme arbeidsantrekk som hjemmetjenesten.

I hjemmetjenesten er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og assistenter. Ansatte er av ulik etnisk bakgrunn og kjønn. Alle arbeider i turnus, dette innebærer både dag, kveld og helg. Av den grunn vil du ikke bestandig få samme ansatt på hvert besøk. Det kan hende at du får flere ansatte å forholde deg til, avhengig av hvor mange besøk du har per døgn og hvilken kompetanse din tilstand krever, men vi har fokus på å sikre deg bistand fra færrest mulig hjelpere. Vi har også ansvar for opplæring av lærlinger, elever og studenter innen helsefaglig utdanning.

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69