Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et kort til deg som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet.

Kortet skal gi ledsager gratis adgang eller rabatt på en del kultur- og fritidsarrangementer, og enkelte buss, båt eller togreiser. Den med nedsatt funksjonsevne må kjøpe ordinær billett selv.

Les mer om å søke ledsagerbevis på nettsiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) her.  

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69