Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en økonomisk påskjønnelse som kommunen gir til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsstønad er det samme som det som tidligere ble kalt omsorgslønn, og er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte.

Hvem kan få omsorgsstønad?

Hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget omsorgsstønad. Det er Tildelingskontoret som behandler søknaden din og som avgjør om du skal ha omsorgsstønad eller annen pårørendestøtte. 

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69