Trygghetsalarm

HVEM KAN FÅ TRYGGHETSALARM

Tildelingskontoret vil i samarbeid med deg vurdere om trygghetsalarm vil være riktig tjeneste for deg.

Ved vurdering om du skal få trygghetsalarm vil vi legge vekt på:

 • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
 • Reell fare for fall
 • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse
 • Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm.

SLIK SØKER DU

Du må sende søknad til tildelingskontoret. I søknaden må du oppgi hvorfor du søker.

Når søknaden din er godkjent og du skal få trygghetsalarm

 • Du må underskrive en bruksavtale tilknyttet alarmen, denne leveres til hjemmetjenesten du tilhører. Hjemmebaserte tjenester må også få levert nøkkel til din hoveddør.
 • Når avtale og nøkler er levert hjemmetjenesten blir montering av alarm bestilt
 • Tenk på hvor du vil plassere alarmen. Det er en fordel at boksen plasseres slik at når du utløser alarmen, at vi finner deg når vi kommer for å hjelpe deg.
 • Vi overvåker tekniske feil på alle trygghetsalarmer.

Montering av trygghetsalarm

Du som skal bruke trygghetsalarmen må være tilstede ved montering. Montøren vil gi deg opplæring i bruk av trygghetsalarmen

Du kan velge mellom å ha alarmknappen i smykke eller armbånd.

Når skal du bruke trygghetsalarmen?

 • Alarmen skal brukes om du har behov for hjelp og ikke klarer å tilkalle hjelp på annen måte.
 • Alarmen skal ikke benyttes til ordinære omsorgsoppgaver som hjemmebaserte tjenester bistår deg med til vanlig.
 • Vi besvarer ditt alarmanrop og ser hvem du er. De vil spørre deg om hva du trenger hjelp til. Du svarer dem i den sorte høyttaleren på alarmen.
 • Om du har behov for hjelp sendes det ut personell fra hjemmebaserte tjenester.

Responssenteret kan tilkalle 113 om situasjonen vurderes som akutt.

Hva koster trygghetsalarm?

Trygghetsalarm og automatisk røykvarsler er gratis.

Det koster ikke noe å benytte alarmen.

Om du mister tilbehør til alarmen eller noe blir ødelagt vil du bli fakturert for kostnadene det medfører.

Hvem kommer hjem til deg?

Alle ansatte i hjemmebaserte tjenester har blått og skal kunne legitimere seg med Hattfjelldal kommunes identitetskort. I tillegg benytter vi vikarer fra eksterne vikarbyrå. Disse stiller i samme arbeidsantrekk som hjemmetjenesten.

I hjemmebaserte tjenester er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og assistenter. Ansatte er av ulik etnisk bakgrunn og kjønn. De aller fleste arbeider i turnus, det vil si både dag, kveld og helg. Av den grunn vil du ikke bestandig få samme ansatt på hvert besøk. Det kan hende at du får flere ansatte å forholde deg til, avhengig av hvor mange besøk du har per døgn og hvilken kompetanse din tilstand krever, men vi har fokus på å sikre deg bistand fra færrest mulig hjelpere. Vi har også ansvar for opplæring av lærlinger, elever og studenter innen helsefaglig utdanning.

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69