TT-kort

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud til funksjonshemmede i Nordland for å bli mer mobile, og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning.

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort). Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler.

 HVEM KAN FÅ TT-KORT

Du som har en fysisk eller psykisk funksjonshemming

  • Funksjonshemmingen antas å vare over et år
  • Akutt funksjonshemming
  • Det er behovsprøvd mot inntekt. Bortsett fra hvis man er avhengig av spesialbil for rullestol eller er blind eller veldig svaksynt.

HVORDAN SØKE TT-KORT

  • Legeerklæring må følge søknaden til kommunen.
  • Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.
  • Du kan også få skjema hos fastlege og hjemmebaserte tjenester.
  • Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden kan du henvende deg til Katrine M. Sørdal på telefon 75 18 48 69.

Søknaden sendes til: Hattfjelldal kommune, Tildelingskontoret, O.T. Olsens veg 3a, 8690 Hattfjelldal

BRUK AV KORTET

Kortet belastes ved transport, og turen blir umiddelbart trukket av kortet. Det er egenandel på 10% men minstesats skal være lik honnørbillett for buss.

Merknader

TT-kortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

 Ønsker du mer informasjon om:

  • hvordan du bruker kortet
  • reglement for søkere
  • reglement for kommunene

Nordland fylkeskommune, TT-kort

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69