Dagtilbud

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Dagsenter for eldre er et tilbud om sosialt fellesskap, meningsfulle aktiviteter og oppfølging av ernæring. 

 

Hvem kan søke 

Hjemmeboende eldre og /eller uføre med behov for et sosialt tilrettelagt dagtilbud.
 

Lissiekontovre/Tildelingskontoret
E-post
Telefon 75 18 48 69

Adresse

Kalkviksveg 5

8692 Hattfjelldal

 

Telefon: 75 18 48 00