Tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten i Hattfjelldal er organisert inn under Nordland Fylkeskommune, som skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i Nordland.
 

Gratis tannbehandling

  • barn og unge fra 0-18 år
  • psykisk utviklingshemmede
  • eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie
  • psykiatriske pasienter med regelmessig behandlingstilbud gjennom lokalt/kommunalt behandlingsapparat
  • innsatte i fengsel
  • rusmisbrukere

I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser

Ungdom

Ungdom som er 19 eller 20 år får 75% rabatt på behandling hos den offentlige tannhelsetjenesten. Rabatten gjelder til og med det året du fyller 20 år.

Den offentlige tannhelsetjenesten kan i tillegg yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser og fastsatte takster.

 

Nordland Fylkeskommune - tannhelse

Adresse

Nyborgveien 2

8692 Hattfjelldal
 

Åpningstider: mandag-onsdag kl. 08:00-15:30.

Telefon: 482 45 956

 

E-post: hat-tann@nfk.no